motoryzacja Forum o Szynszylach dietetyk wrocław

Strefa czasowa: UTC + 2

Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
  Drukuj | Powiadom znajomego

Fluorochinolony – FDA ostrzega
Autor Wiadomość
PostNapisane: 2018-07-21, 14:12 
Władca pierścieni
Offline

Dołączył(a):2006-04-13, 14:22
Posty:969
http://mgr.farm/content/fluorochinolony-fda-ostrzega
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała dane dotyczące bezpieczeństwa fluorochinolonów (podawanych doustnie lub pozajelitowo). Według FDA, leki z tej grupy związane są z potencjalnie trwałymi działaniami niepożądanymi uszkadzającymi układ mięśniowo-szkieletowy (ścięgna, mięśnie, stawy) i zaburzającymi funkcjonowanie OUN. Według FDA działania te są na tyle poważne, że zostały one umieszczone w tzw. Black Box Warnining – ostrzeżeniu wyróżnionym czarną ramką na ulotce pacjenta.

_________________
medicus curat, natura sanat.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  

Re: Fluorochinolony – FDA ostrzega
PostNapisane: 2018-07-21, 14:15 
Władca pierścieni
Offline

Dołączył(a):2006-04-13, 14:22
Posty:969
Nowe zalecenia są efektem przeglądu bezpieczeństwa rozpoczętego w 2013 r. Na podstawie raportów post-marketingowych odnotowano przypadki trwałych uszkodzeń obejmujących dwa lub więcej układów u zdrowych wcześniej osób przyjmujących fluorochinolony. Działania te wystąpiły w ciągu kilku godzin do kilku tygodni po rozpoczęciu leczenia. Skutki uboczne utrzymywały się średnio 14 miesięcy, a w rekordowym przypadku nawet do 9 lat po odstawieniu leku.
FDA zaleca, aby fluorochinolony były zarezerwowane do użycia w przypadku, kiedy nie istnieją inne opcje terapeutyczne. W popularnym u nas wskazaniu – niepowikłanym zakażeniu układu moczowego, a także ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok i zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli, ryzyko ciężkich działań niepożądanych przewyższa korzyści ze stosowania. Amerykańscy specjaliści uważają, że fluorochinolony powinny być dostępne tylko na wypadek ciężkich bakteryjnych infekcji.
Pacjenci powinni zostać poinstruowani przez lekarzy i farmaceutów o działaniach niepożądanych i zgłaszaniu o zaobserwowaniu podejrzanych objawów. Należą do nich: nietypowy ból ścięgien lub stawów, osłabienie mięśni, mrowienie, uczucie kłucia, drętwienie, halucynacje, lęki czy splątanie.
W Polsce wśród fluorochinolonów stosowanych systemowo dostępne są: ciprofloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna i ofloksacyna.
źródło: www.fda.gov

_________________
medicus curat, natura sanat.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  

Re: Fluorochinolony – FDA ostrzega
PostNapisane: 2018-07-21, 14:30 
Oczywiście nie ma żadnej uznanej metody leczenie tego typu objawów ubocznych, są jedynie próby pomocy doraźnej i powolnej regeneracji organizmu naturalnymi metodami. Po polsku jest jedynie tłumaczenie ogłoszenia FDA " FDA ostrzega."

W Polsce jest masa takich pacjentów , ale nie są odpowiednio diagnozowani, bo 99,9 % lekarzy nie ma o tym zielonego pojęcia. Objawy występują często po kilku miesiącach od zastosowania leku i zwykle wskazuje się na jakieś choroby autoimunologiczne , reumatoidalne zapalenie stawów, neuropatie , stwardnienie rozsiane itd , a nie na powikłania po fluorochinolonach. W USA " bomba" już wybuchła 1,5 roku temu po ostatnim ogłoszeniu FDA gdzie ruszyła już lawina pozwów o odszkodowania. Wielu poszkodowanych na wózkach, z uszkodzonym wzrokiem, nerwami , a nawet liczne przypadki samobójstw i zaburzeń OUN.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  

Re: Fluorochinolony – FDA ostrzega
PostNapisane: 2018-07-21, 15:06 
https://fqwallofpain.com/ opisy osób , którym nie udało się pokonać tego syndromu
Stu’s Story – Permanent Peripheral Neuropathy from Cipro


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  

Re: Fluorochinolony – FDA ostrzega
PostNapisane: 2018-07-21, 15:13 
Ta strona ma dać NADZIEI dla tych, którzy cierpią na zespół toksyczności fluorochinolonu w wyniku zatrucia antybiotykami fluorochinolowymi - Cipro, Levaquin, Avelox, Floxin, itp. Zawiera historie o uzdrowieniu.
https://floxiehope.com/ dużo pozytywnych historii


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  

Re: Fluorochinolony – FDA ostrzega
PostNapisane: 2018-07-21, 22:58 
Władca pierścieni
Offline

Dołączył(a):2006-04-13, 14:22
Posty:969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29147464
Treatment of the Fluoroquinolone-Associated Disability: The Pathobiochemical Implications.
Michalak K1,2, Sobolewska-Włodarczyk A3, Włodarczyk M3, Sobolewska J4, Woźniak P4, Sobolewski B4.
Author information
1
Physics Faculty, Laboratory of Vision Science and Optometry, Adam Mickiewicz University in Poznań, Umultowska Street 85, 61-614 Poznań, Poland.
2
Nanobiomedical Center of Poznań, Umultowska Street 85, 61-614 Poznań, Poland.
3
Department of Biochemistry, Medical University of Lodz, Mazowiecka Street 6/8, 92-215 Łódź, Poland.
4
Outpatient Clinic, Polish Mother's Memorial Hospital-Research Institute, Rzgowska Street 281/289, Łódź, Poland.
Long-term fluoroquinolone-associated disability (FQAD) after fluoroquinolone (FQ) antibiotic therapy appears in recent years as a significant medical and social problem, because patients suffer for many years after prescribed antimicrobial FQ treatment from tiredness, concentration problems, neuropathies, tendinopathies, and other symptoms. The knowledge about the molecular activity of FQs in the cells remains unclear in many details. The effective treatment of this chronic state remains difficult and not effective. The current paper reviews the pathobiochemical properties of FQs, hints the directions for further research, and reviews the research concerning the proposed treatment of patients. Based on the analysis of literature, the main directions of possible effective treatment of FQAD are proposed: (a) reduction of the oxidative stress, (b) restoring reduced mitochondrion potential ΔΨm
====
Długotrwała niepełnosprawność związana z fluorochinolonem (FQAD) po antybiotykoterapii fluorochinolonem (FQ) pojawia się w ostatnich latach jako istotny problem medyczny i społeczny, ponieważ pacjenci cierpią przez wiele lat po przepisaniu przeciwdrobnoustrojowej terapii FQ ze zmęczenia, problemów z koncentracją, neuropatii, tendinopatii, i inne objawy. Wiedza na temat molekularnej aktywności FQ w komórkach pozostaje niejasna w wielu szczegółach. Skuteczne leczenie tego przewlekłego stanu pozostaje trudne i nieskuteczne. W niniejszym artykule dokonano przeglądu właściwości patobiochemicznych FQ, wskazano kierunki dalszych badań oraz dokonano przeglądu badań dotyczących proponowanego leczenia pacjentów. W oparciu o analizę literatury proponowane są główne kierunki możliwego skutecznego leczenia FQAD: (a) redukcja stresu oksydacyjnego, (b) przywrócenie zmniejszonego potencjału mitochondrium ΔΨm

_________________
medicus curat, natura sanat.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  

Re: Fluorochinolony – FDA ostrzega
PostNapisane: 2018-07-21, 23:05 
How we can halt the Cipro and levaquin catastrophe. Jak możemy powstrzymać katastrofę Cipro i levaquin
In the medical world, the FDA and drug companies define a side effect as rare if it occurs less often than in one in a hundred patients. But I have always believed that some side effects are so terrible that even if they occur in only one in a thousand, or ten thousand, or even as little as one in one-hundred thousand people, it cannot be dismissed and ignored as rare.
The drug companies would have you believe that side effects with the antibiotics Cipro, Levaquin, and their four fluoroquinolone cousins are rare. They are not, and sometimes they are severe and long lasting, or as the FDA finally admits, "permanent." This book contains many such cases, many described by the patients themselves, that prove the FDA's point about the severity of many of the reactions to this group of drugs.
The FDA itself has received nearly 50,000 unique case reports in which the only likely culprit is
one of these drugs. Yet 50,000 case reports received over fifteen years time (1998-2013) are not many in
comparison to the 30,000,000,000 of these antibiotics prescribed each year to patients in America. So the
FDA's numbers are only the tip of a mammoth iceberg. The FDA's own studies have proven it identifies
only 5 percent or fewer of actual reactions that occur with prescription drugs. Thus, once again the FDA
has underestimated the likely actual count of perhaps as many as 500,000 severe reactions to
fluoroquinolones or perhaps far more.
And because many doctors don't read the FDA's dire warnings about the risks, many have little
knowledge about these fluoroquinolone toxicity syndromes and provide little support to patients who
come to them desperately seeking assistance.
W świecie medycznym FDA i firmy farmaceutyczne definiują efekt uboczny jako rzadki, jeśli występuje rzadziej niż w jednym na sto pacjentów. Ale zawsze uważałem, że niektóre skutki uboczne są tak straszne, że nawet jeśli występują tylko w jednym na tysiąc, dziesięć tysięcy, a nawet na tysiąc ludzi, nie można go lekceważyć i zignorować jako rzadkiego.
Firmy farmaceutyczne chcą wierzyć, że skutki uboczne będą miały antybiotyki Cipro, Levaquin, a ich czterej kuzyni fluorocholinolonowi są rzadkością. Nie są, a czasami są poważne i długie trwały, lub jak przyznaje ostatecznie FDA, "stały". Ta książka zawiera wiele takich przypadków, wiele opisanych przez samych pacjentów, które potwierdzają punkt widzenia FDA na temat nasilenia wielu reakcji na to grupa leków.
Sam FDA otrzymał prawie 50 000 unikalnych raportów, w których jedynym prawdopodobnym winowajcą jest jeden z tych leków. Jednak 50 000 zgłoszeń otrzymanych w ciągu piętnastu lat (1998-2013) nie jest zbyt liczne porównaniu do 30 000 000 000 tych antybiotyków przepisywanych każdego roku pacjentom w Ameryce. Więc Liczby FDA to tylko wierzchołek ogromnej "góry lodowej". Badania własne FDA udowodniły, że się identyfikuje tylko 5 procent lub mniej rzeczywistych reakcji, które występują z lekami na receptę. Tak więc, po raz kolejny FDA nie docenił prawdopodobnej liczby prawdopodobnie aż 500 000 ostrych reakcji fluorochinolony lub może znacznie więcej.
A ponieważ wielu lekarzy nie czyta ostrzeżeń FDA o zagrożeniach, wielu ma niewiele wiedzę na temat tych zespołów toksyczności fluorochinolonów i zapewniają niewielkie wsparcie pacjentom, którzy przyjdź do nich desperacko szukając pomocy.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  

Re: Fluorochinolony – FDA ostrzega
PostNapisane: 2018-07-21, 23:14 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600819/
We present a case series of four previously healthy, employed adults without significant prior medical history in each of whom symptoms developed while on fluoroquinolones (FQs), with progression that continued following discontinuation evolving to a severe, disabling multisymptom profile variably involving tendinopathy, muscle weakness, peripheral neuropathy, autonomic dysfunction, sleep disorder, cognitive dysfunction and psychiatric disturbance. Physicians and patients should be alert to the potential for FQ-induced severe disabling multisymptom pathology that may persist and progress following FQ use. Known induction by FQs of delayed mitochondrial toxicity provides a compatible mechanism, with symptom profiles (and documented mechanisms of FQ toxicity) compatible with the hypothesis of an exposure-induced mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentujemy serię przypadków czterech wcześniej zdrowych, zatrudniających dorosłych bez znaczącej wcześniejszej historii medycznej, u których wystąpiły objawy rozwinięte podczas leczenia fluorochinolonami (FQ), z progresją, która kontynuowała po odstawieniu rozwijającym się do ciężkiego, upośledzającego wielowymiarowego profilu zmiennie obejmującego tendinopatię, osłabienie mięśni , neuropatia obwodowa, dysfunkcja autonomiczna, zaburzenie snu, dysfunkcja poznawcza i zaburzenie psychiczne. Lekarze i pacjenci powinni być wyczuleni na możliwość indukowanej przez FQ poważnej dezintegracji, która może się utrzymywać i postępować po zastosowaniu FQ. Znana indukcja przez FQ opóźnionej toksyczności mitochondriów zapewnia kompatybilny mechanizm, z profilami objawów (i udokumentowanymi mechanizmami toksyczności FQ) zgodnymi z hipotezą wywołanej przez ekspozycję mitochondrialnej neurochastrologicznej encefalomiopatii.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  

Re: Fluorochinolony – FDA ostrzega
PostNapisane: 2018-07-21, 23:29 
Fluorohinolony (FQ) mają tę zwodniczą cechę, że są niezwykle skuteczne w wielu bakteriach. Niestety, jak wyżej napisano, przez lekarzy nie czytających zaleceń producenta, są stosowane w "błahych" przypadkach. Okazuje się, że w ocenie osób poszkodowanych u dużej ilości osób "zażywających" FQ, dochodzi do efektów ubocznych (opisanych w ulotce) w postaci trwałego kalectwa. Z informacji uzyskanych od aptekarza, FQ są ciągle zapisywane i w jego aptece w tygodniu sprzedaje kilka opakowań .... . najgorszym jest to iż objawy często występują po upływie sporo czasu ( u mnie po ok roku) i nikt nie kojarzy z FQ. O problemie dowiedziałem się czytając książkę (po 3 latach od ...) a żaden z medyków (7) nie skojarzył i zalecał rózne badania, które niczego nie wykryły, bo nie mogły.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  

Re: Fluorochinolony – FDA ostrzega
PostNapisane: 2018-10-21, 16:25 
Władca pierścieni
Offline

Dołączył(a):2006-04-13, 14:22
Posty:969
Paraliżujące skutki uboczne rutynowo przepisanych antybiotyków:
https://www.heraldscotland.com/news/16997241.the-crippling-side-effects-of-routinely-prescribed-antibiotics/?fbclid=IwAR3C0MhE19l6XrmafGaugZIzZC6L7I1SeIy65fS7mZ0q9ky2YL7IHv-aWPo

_________________
medicus curat, natura sanat.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  

DrukujPowiadom znajomego 

Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 2


  Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Możesz rozpoczynać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
phpBB SEO